Hoe gaan we te werk?

Eerste contact

Traject

Afronding

Eerste contact

Er wordt een intakegesprek met de ouders gepland, dit kan zowel telefonisch als per mail. Tijdens dit gesprek wordt de volledige uitleg van de werking besproken en wordt er tijd en ruimte gemaakt om zowel de huidige als de gewenste nieuwe, veranderde situatie zo helder mogelijk te maken.

Hierbij worden er de hulpvragen van de ouders besproken. Dit gesprek duurt +- 1,5u (Beide ouders dienen toestemming te geven voor de begeleiding. Ook in het geval van gescheiden ouders.)

Traject

  • Een eerste verkennend gesprek met het kind wordt gepland. Tijdens dit gesprek leer ik het kind kennen aan de hand van een gesprek of een activiteit, afhankelijk van het kind zelf.
  • Gedurende +- 50 min tracht ik een beeld te krijgen van het kind en haar/zijn gevoelswereld, hoe kijkt het kind naar de huidige situatie? Zijn er dingen die hij/zij ook graag anders zou zien?
  • Heeft het kind zelf hulpvragen en welke zijn dit dan? Er wordt altijd gepolst of het kind zelf ook openstaat voor een eventuele begeleiding.
  • Na de sessie met het kind volgt er een kort overleg met de ouders.
  • Hierna kan de begeleiding opgestart worden. 

Het aantal sessies hangt af van de noden van het gezin. Zo kan het zijn dat jou gezin voldoende heeft aan 3 sessies terwijl een ander gezin en 7 nodig heeft. Na 3 sessies wordt er een oudergesprek ingepland om de sessies te evalueren en het verdere verloop te bespreken.

Afronding

De sessies eindigen wanneer het kind aangeeft de sessies niet meer nodig te hebben. We sluiten de begeleiding af met een afsluitsessie. De begeleiding van de ouders kan nadien eventueel nog wel verder gezet worden.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en verbonden aan het beroepsgeheim.